Caro­li­na Davids­son, oikeus­tie­teen maisteri

Olen Caro­li­na Davids­son ja olen aloit­ta­nut Asian­ajo­toi­mis­to Nystén & Co Oy:n pal­ve­luk­ses­sa jo opis­ke­luai­koi­na­ni vuon­na 2009. Olen val­mis­tu­nut kevääl­lä 2017. Valit­sin tämän amma­tin, kos­ka se vai­kut­ti mie­len­kiin­toi­sel­ta. Eri­tyi­sen lähel­lä sydän­tä­ni ovat per­­he- ja perin­tö­oi­keus. Päi­vit­täi­ses­sä työs­sä­ni paras­ta on sen moni­puo­li­suus ja juu­ri sopi­va haasteellisuus.

OTM 2017

Kie­li­tai­to: suo­mi, ruot­si, englanti

Säh­kö­pos­ti: carolina.davidsson(at)aanysten.fi

Puhe­lin: 09 694 6008

Tii­na Nystén
asia­na­ja­ja
050 041 2195

Jani­na Impo­nen
OTM
040 563 3810

Kris­tii­na Laxell
OTM
050 556 7319

Anne-Mari Pie­ti­lä
asian­ajo­sih­tee­ri
09 694 6008

MITEN VOIM­ME OLLA AVUKSI?

Jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö
Kysy: aanysten(a)aanysten.fi
Soi­ta: 09 694 6008