Las­ten asiat

Las­ten edun tur­vaa­mi­nen avio­ero­ti­lan­tees­sa on ensi­si­jai­sen tär­ke­ää. Mikä­li eroa­vat van­hem­mat eivät pää­se yhtei­sym­mär­ryk­seen las­ten huol­to­muo­dos­ta, asu­mi­ses­ta ja oikeu­des­ta tava­ta van­hem­paan­sa taik­ka lap­sen ela­tuk­sen toteut­ta­mi­ses­ta, on tur­vau­dut­ta­va tuo­miois­tui­mes­sa tapah­tu­vaan rat­kai­su­me­net­te­lyyn. Myös olo­suh­tei­den muut­tues­sa avio­eron jäl­keen voi­daan näi­tä kysy­myk­siä jou­tua arvioi­maan uudel­leen. Toi­mis­tol­lam­me on pit­kä koke­mus lap­sioi­keu­del­li­sis­ta toi­mek­sian­nois­ta. Avus­tam­me asian­osai­sia sekä sopi­mus­neu­vot­te­luis­sa että oikeudenkäynneissä.

Tutus­tu mei­hin tar­kem­min täs­tä.