HEN­KI­LÖS­TÖ

Toi­mis­tom­me osak­kail­la on usei­den vuo­sien koke­mus niin sivii­­li­­rii­­ta- kuin riko­s­asiois­sa. Asia­na­ja­ja Tii­na Nystén on kes­kit­ty­nyt eri­tyi­ses­ti per­­he- ja perin­tö­oi­keu­del­lis­ten toi­mek­sian­to­jen hoi­ta­mi­seen. Asia­na­ja­ja Tom­mi Toi­vo­nen on eri­kois­tu­nut riko­soi­keus­oi­keu­del­li­siin toi­mek­sian­toi­hin. Mui­ta toi­mis­tom­me laki­mie­hiä ovat asia­na­ja­ja Jani­ta Nyman, asia­na­ja­ja Annuk­ka Sevón-Tik­ki­nen, vara­tuo­ma­ri Vee­ra Kau­nis­vaa­ra sekä oikeus­tie­teen mais­te­ri Caro­li­na Davids­son. Asian­ajo­sih­tee­rim­me kaut­ta saat par­hai­ten yhtey­den laki­mie­hiim­me sekä sovit­tua tapaa­mi­sa­jan.

Toi­mis­tos­tam­me saat pal­ve­lua niin suo­men, ruot­sin kuin englan­nin kie­lel­lä. Eri­tyi­ses­ti asia­na­ja­ja Tii­na Nystén on kie­li­tai­ton­sa vuok­si hoi­ta­nut lukui­sia oikeu­den­käyn­te­jä ruot­sin kie­lel­lä.

Tii­na Nystén
asia­na­ja­ja
0500 412 195

Tom­mi Toi­vo­nen
asia­na­ja­ja, vara­tuo­ma­ri
050 522 4871

Jani­ta Nyman
asia­na­ja­ja
045 657 8585

Annuk­ka Sevon-Tik­ki­nen
asia­na­ja­ja
040 566 6963

Vee­ra Kau­nis­vaa­ra
vara­tuo­ma­ri
09 694 6008

Caro­li­na Davids­son
OTM
09 694 6008

Caro­la Mil­ler
oikeus­tie­teen yli­op­pi­las
09 694 6008

Anne-Mari Pie­ti­lä
asian­ajo­sih­tee­ri
09 694 6008

MITEN VOIM­ME OLLA AVUK­SI?

Jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö
Kysy: aanysten(a)aanysten.fi
Soi­ta: 09 694 6008