HEN­KI­LÖS­TÖ

Toi­mis­tom­me osak­kail­la on usei­den vuo­sien koke­mus niin sivii­­li­­rii­­ta- kuin riko­s­asiois­sa. Asia­na­ja­ja Tii­na Nystén on kes­kit­ty­nyt eri­tyi­ses­ti per­­he- ja perin­tö­oi­keu­del­lis­ten toi­mek­sian­to­jen hoi­ta­mi­seen. Mui­ta toi­mis­tom­me laki­mie­hiä ovat oikeus­tie­teen mais­te­ri Jani­na Impo­nen, oikeus­tie­teen mais­te­ri Kris­tii­na Laxell sekä oikeus­tie­teen mais­te­ri Caro­li­na Davids­son. Asian­ajo­sih­tee­rim­me kaut­ta saat par­hai­ten yhtey­den laki­mie­hiim­me sekä sovit­tua tapaamisajan.

Toi­mis­tos­tam­me saat pal­ve­lua niin suo­men, ruot­sin kuin englan­nin kie­lel­lä. Eri­tyi­ses­ti asia­na­ja­ja Tii­na Nystén on kie­li­tai­ton­sa vuok­si hoi­ta­nut lukui­sia oikeu­den­käyn­te­jä ruot­sin kielellä.

Tii­na Nystén
asia­na­ja­ja
050 041 2195

Jani­na Impo­nen
OTM
040 563 3810

Kris­tii­na Laxell
OTM
050 556 7319

Anne-Mari Pie­ti­lä
asian­ajo­sih­tee­ri
09 694 6008

MITEN VOIM­ME OLLA AVUKSI?

Jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö
Kysy: aanysten(a)aanysten.fi
Soi­ta: 09 694 6008