Han­na Sep­pä­nen, oikeus­tie­teen ylioppilas

Kie­li­tai­to: suo­mi, englanti

Säh­kö­pos­ti: hanna.seppänen(at)aanysten.fi

Puhe­lin: 09–694 6008

 

Han­na­ma­ri Kuk­ko­la, oikeus­tie­teen ylioppilas

Kie­li­tai­to: suo­mi, englanti

Säh­kö­pos­ti: hannamari.kukkola(at)aanysten.fi

Puhe­lin: 09–694 6008

Tii­na Nystén
asia­na­ja­ja
050 041 2195

Jani­na Impo­nen
OTM
040 563 3810

Kris­tii­na Laxell
OTM
050 556 7319

Anne-Mari Pie­ti­lä
asian­ajo­sih­tee­ri
09 694 6008

MITEN VOIM­ME OLLA AVUKSI?

Jätä yhtey­den­ot­to­pyyn­tö
Kysy: aanysten(a)aanysten.fi
Soi­ta: 09 694 6008